Jednoúčelové stroje
a montážne linky

• Vyrábame na zákazku podľa požiadaviek zákazníka
• Spĺňajú výkonové, užitkové aj kvalitatívne kritériá
• Využívame hliníkové profily a železné konštrukcie
• Minimalizácia ľudskeho zlyhania
• Nepretržitá 24 hodinová prevádzka

Meracie, trhacie
a montážne prípravky

• Kontrolovanie a overovanie rozmerov vyrábaných komponentov
• Zlepšenie ergonómie práce
• Zvýšenie efektivity montážneho procesu
• Minimalizácia ľudskeho zlyhania
• Kontrolovanie kvality zvaru

Dopravníky
a robotické pracoviská

• Zamerané na zabezpečenie automatizovanej prepravy materiálov a hotových výrobkov
• Vyžadujú minimálnu údržbu a maximalizuju produktivitu
• Vysoká spoľahlivoť, rýchlosť a dlhodobá výdrž

Technický 3D návrh zariadenia

Technický 3D návrh zariadenia je zhotovený s ohľadom na aktuálne bezpečnostné a technické požiadavky na konštrukciu strojných zariadení podľa platných predpisov a noriem tak, aby spĺňala požiadavky certifikácie CE. Výsledkom je vyhotovenie 3D návrhu podľa požiadaviek zákazníka.

Konštrukčné vyhotovenie

Ak si zákazník schváli 3D návrh, prejde sa
ku konštrukcii daného výrobku, zariadenia. Konštrukcný návrh si následne odsúhlasia naši odbornýí pracovníci. Po odsúhlasení konštruktér pripraví technické výkresy do výroby. Konštrukčné práce zahŕňajú:

- Strojnú konštrukciu
- Elektro konštrukciu
- Pneumatickú a hydraulickú konštrukciu

Výroba

Výroba zahŕňa:
· Výrobu nosnej konštrukcie (zváraná alebo skladaná z hlinníkových profilov).

· Výrobu jednotlivých mechanických dielov, kde používame vlastný strojový park:

- Laser
- Vodný lúč
- Sústruh
- CNC frézovacie stroje (tri 3-osé a jedna 5-osá frézka)
- 3D tlač

Vývoj software a spracovanie dokumentácie

Pre software riadenie používame systémy AllenBradley, Mitsubishi, Siemens.

Technická dokumentácia je vyhotovená v súlade s platnou legislatívou a obsahuje:
- Návod na obsluhu
- Revíznu správu
- Vyhlásenie o zhode CE
- Analýzu rizík
- Zoznam náhradných dielov
- Plán kontroly a údržby
- Elektro schémy
- Pneumatické schéemy
- Kusovníky

CNC obrábanie

- Technológia trieskového obrábania
- 3-osá a 5-osá fréza
- Dosahovaná presnosť 0,01 mm
- Plast, oceľ, hliník, mosadz

Dokumenty na stiahnutie

Pre potreby klientov a partnerov